[ X - Sluit aankondiging ]  


S p i r i t u a l .nu   v i e r t   f e e s t
Zondag 9 november Open Dag

Gemeenschapshuis De Wieken - Esdoornlaan 5 - 6584BD Molenhoek (LB)

9:30 Zaal open / ontvangst

10:00 - 11:15 Groepsreading
De spirituele wereld geeft via het medium boodschappen door aan mensen in de zaal

11:30 - 13:00 Groepshealing
De spirituele wereld maakt fysiek contact met de mensen in de zaal

13:30 - 14:30 Film
Een film met uitleg over het uittreden na de dood:
de overgang van de geest naar het nieuwe leven


14:45 - 16:00 Familie-opstelling
Vragen uit je jeugd, een mindere of juist goede relatie, in de familie een ziekte, wie is je helper..?

16:00 - 17:00 Vrij bewegen op muziek


Info: CP. Janssen - 024 388 1830 / 06 2474 99 44 - info@spiritual.nu - www.spiritual.nuVolg SpiritualNU op Twitter -- Meld u aan en wij activeren dat u ons volgen kunt!

Wat doe ik nog meer?


Hotstones
Meditatie en innerlijke rust. Een Hotstone-massage geeft je een ...
Lees meer ..

Voedsel Allergie
Er zullen bijeenkomsten over voedsel intolerantie en ...
Lees meer ..

Reizen
Reizen vol met persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling ...
Lees meer ..

Workshops
Ontwikkel jouw Chakra. Uitleg over de chakras en waar ze zitten. Door ...
Lees meer ..

Programma
Bezoek de healingavonden ...
Lees meer ..

Privé Sessies
Het Engelse woord healing betekent spirituele genezing. Spirituele ...
Lees meer ..

EAV - Electrisch Acupunctuur volgens Voll

Elektro-Acupunctuur volgens Voll (EAV)

Deze diagnostische vorm van acupunctuur, ontstaan vanuit de Chinese acupunctuur en ontwikkeld door de Duitse arts Dr. Reinhold Voll, berust op het feit dat acupunctuurpunten een bepaalde elektrische weerstand hebben die op de huid meetbaar is. "Bij ziekte verandert deze huidweerstand op de bij het zieke orgaan behorende meetpunten," vertelt Drs. H.H. van der Meiden, psychiater en elektro-acupunturist te Heemstede.

Metingen met elektroden
"Door middel van metingen met elektroden kan de weerstand worden bepaald op veel bij de Chinese acupunctuur bekende, maar ook op andere door Voll ontdekte, huidpunten," vervolgt Van der Meiden. "Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van een meetstift waarmee de elektrische weerstand van de acupunctuurpunten wordt bepaald. Deze meting is pijnloos en wordt niet alleen verricht aan handen, voeten en gelaat, maar ook aan andere plaatsen op het lichaam. Routinemetingen die informatie geven over het biologisch functioneren van orgaandelen of systemen vinden plaats aan meetpunten aan de uiteinden van de vingers en tenen, daar waar meridianen beginnen of eindigen. Deze punten hebben een relatie met bepaalde onderliggende organen. Bij ziekte verandert de elektrische weerstand. Een te hoge uitslag zou op een ontsteking kunnen wijzen, een te lage uitslag op degeneratie of verval. Wanneer bij een doorgevoerd stroompje (1 Volt) op de meridiaanpunten van een orgaan de weerstand van dat stroompje constant blijft, bestaat er een energetische balans en dat is een aanwijzing dat dit orgaan gezond is. De wijzer op de schaal bevindt zich dan dicht bij het cijfer 50. Is het orgaan minder gezond dan staat bij ontsteking de wijzer hoger dan 50, bij degeneratie lager. In beide laatste gevallen is er vaak sprake van 'Zeigerabfall' (wijzerdaling). Dat betekent dat het minder gezonde orgaan het doorloopstroompje van 1 Volt en 9 microampÁ€re niet kan blijven vasthouden."

Testampullen
Om de aard van het zieke orgaan vast te stellen plaatste Voll testampullen met homeopathische verdunningen van bacteriÁ€n, virussen maar ook van zieke weefsels in een op de stroomkring aangesloten medicijnhouder. Tot zijn verwondering zag hij dat bij bepaalde verdunningen de wijzerdaling achterwege bleef.
Van der Meiden: "Iemand lijdt bijvoorbeeld aan een chronische ontsteking van zijn keelamandelen. De patiÁ€nt heeft daarvoor al meerdere antibioticakuren gehad, blijft echter moe, lamlendig, met een slechte eetlust, een slechte adem, wisselende samenstelling van de ontlasting en wisselende stemmingen.
Bacteriekweek haalt niets uit en een laboratoriumbepaling in het bloed geeft aan dat het een vroeger doorgemaakte infectie betreft. Geen zorgen dus. Maar bij EAV vinden we op de lymfemeridiaan wel degelijk een wijzerdaling op de keelamandelen. Plaatsen we daarna een testampul met een bepaalde potentie van de in de keelamandelen aanwezige bacterie in de medicijnhouder, dan blijft deze daling achterwege. Conclusie: de cellen van de keelamandelen bevatten nog steeds het gif van die bacteriÁ€le verwekker."

Een ander voorbeeld dat Van der Meiden aanhaalt is het succes dat hij ervaart bij de EAV diagnostiek van peuters en kleuters met allerlei vormen van chronische malaise, langdurig huilen, lusteloosheid, slaperigheid, gebrek aan energie, gebrek aan eetlust, groeiachterstand, herhalende perioden van lichte koorts, enzovoort. De ouders zijn na vele consulten bij huisarts en diverse specialisten vaak de wanhoop nabij. Meting brengt aan het licht dat de lichaamscellen van deze kinderen nog wel eens belast zijn met de vaccins die hen in hun korte bestaan al zijn toegediend. Van der Meiden noemt hier onder meer de vaccins DKTP, DKTP98 en BMR.
Hij benadrukt daarbij dat hieruit niet moet worden afgeleid dat vaccinatie bij deze kinderen achterwege zou moeten blijven. Het alternatief (niet meer vaccineren) biedt geen echte oplossing. "Vaccinatie is noodzakelijk, maar bepaalde kinderen kunnen hier niet goed tegen en dienen op tijd ontgift te worden via een behandeling met nosoden."
Van der Meiden noemt de geboekte resultaten tot heden zeer hoopvol. "Na enige weken tot maanden bloeien de met nosoden ontgifte kinderen weer helemaal op en slaken de ouders een zucht van verlichting."

Behandeling
Niet alleen de oorzaak van de aandoening, maar ook de behandeling kan via EAV worden vastgesteld. De uitslag van de meter normaliseert wanneer de arts de juiste testampullen in de medicijnhouder plaatst. Dit is een kwestie van zoeken naar het juiste middel (medicament), de juiste verdunning (potentie) en de juiste hoeveelheid (dosis). Het medicament bezit een voor die stof unieke frequentie (aantal trillingen per seconde), noem het een energetische lading, die bij meting op dat moment de energetische balans herstelt.

"Bij een ziek persoon normaliseert bij EAV de meter op diverse meridianen wanneer bepaalde aansluitende testampullen met medicamenten in de stroomkring worden geplaatst. Het na meting achterwege blijven van de wijzerdaling rechtvaardigt volgens Voll het voorschrijven van diezelfde medicamenten gedurende een aantal weken. Na enige tijd herstelt het specifiek aansluitende medicament de basisfrequentie van het zieke orgaan. Keert een orgaan terug tot het niveau van zijn basisfrequentie, dan reageert het (en is het) weer gezond," aldus Van der Meiden.

Speciale techniek
De wijzeruitslag is mede afhankelijk van de hoeveelheid druk die met de meetstift op de meetpunten wordt uitgeoefend. Diverse andere factoren kunnen tot minder betrouwbare uitslagen leiden. Daarom is een ruime en langdurige ervaring met deze meetmethode noodzakelijk. In Nederland werkt slechts een kleine groep artsen die deze techniek beheersen. "Bij niet zorgvuldige toepassing van EAV door niet-artsen is het gevaar voor onderschatting en onjuiste interpretatie ervan niet ondenkbaar," waarschuwt Van der Meiden. "Zo is het effect van een eventuele homeopathische behandeling bij mensen met bijvoorbeeld reumatische aandoeningen geheel afhankelijk van de juiste medicatie en of deze medicatie via EAV diagnostiek Á€berhaupt te vinden is."

Drainage
Ziekten van allerlei aard kunnen met EAV worden opgespoord door testampullen in de stroomkring te plaatsen. Het gedurende een aantal weken voorschrijven van medicamenten, orgaanpreparaten en/of klassieke homeopathische medicijnen, kan leiden tot herstel van de oorspronkelijke functie van het betreffende orgaansysteem en onderliggende stoornissen. Soms komen onderliggende stoornissen pas bij herhaalde metingen aan de oppervlakte.

an der Meiden: "Bij de behandeling na EAV is het niet alleen van belang dat de homeopathische verdunningen de belastende vergiften weer uit het lichaam vrijmaken. Het is van nog groter belang dat deze vrij in de bloedstroom circulerende vergiften versneld worden afgevoerd via onze uitscheidingsorganen: nieren, darm, lymfestelsel en zweetklieren. Het langs deze weg stimuleren van de uitscheiding noemen we drainage. Zonder drainage raken we van de regen in de drup. Het vrijgemaakte gif nestelt zich zonder drainage weer gewoon in andere cellen van het lichaam. Ervaring leert dat een patiÁ€nt na EAV diagnostiek gemiddeld vier tot vijf behandelingen nodig heeft."

Consult en kosten
De kosten voor een consult liggen, afhankelijk van de tijd die voor het EAV onderzoek nodig is, op 35,- per consult van 20 tot 30 minuten. Deze kosten worden door veel particuliere- of zorgverzekeraars in diverse aanvullende (pakketten soms helemaal, soms slechts gedeeltelijk vergoed.

Belangrijke indicatiegebieden voor EAV:
* chronische vermoeidheid,
* depressieve gevoelens,
* slapeloosheid,
* allergieën en voedselintoleranties,
* huidaandoeningen,
* amalgaam belasting,
* gedragsstoornissen bij kinderen,
* voortdurend zieke kinderen (malaise, koorts, achterblijven in ontwikkeling),
* chronische ontstekingen,
* chronische en onbegrepen klachten.


Door: Ria Slot-Hoevenaars, F.E.S. Magazine nummer 72